Viden & netværk

Technology Denmark er et stærkt netværk for teknologiledere og specialister. Vi afholder både netværksmøder og talks med den nyeste viden om talent, teknologi og ledelse. Vi faciliterer også 1:1 møder mellem netværkets deltagere efter ønsker og behov. Vi sætter en stor ære i at vores partnere inspirerer hinanden og deler viden.

Innovation & Compliance netværk

De næste 10 år har EU sat sig for at sikre ordentlige trafikregler inden for it og tech og dermed skabe ny lovgivning, som alle virksomheder skal leve op til. Compliance bliver et vigtigere og vigtigere emne, og Technology Denmark leverer netværket, som giver dig den viden, du behøver. Historisk set har de fleste opfattet jura, informationssikkerhed og compliance som hindringer for innovation og agilitet, og de forskellige perspektiver har kørt hver deres spor. Med mere regulering i EU og resten af verden, er leverandører og kunder nødt til at gøre compliance til en medspiller.

Advokat og phd, Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater P/S, er netværkets tovholder, og han forsøger at ”oversætte” kompleks ny lovgivning til praktiske og tekniske løsninger, som du kan anvende i din virksomhed. På møderne er der oplæg fra Jesper, medlemmer og eksterne eksperter. På alle netværksmøder er der afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

Viden, inspiration og sparring

På netværksmøderne vil der være oplæg fra såvel netværksledere, medlemmer og eksterne eksperter med fokus på viden, som kan omsættes til praksis. Alle netværksmøder har afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

I 2023 afholdes netværksmøderne den:
– 14. marts
– 13. juni
– 3. oktober
– 12. december

Deltagelse i netværksmøderne er gratis for partnere i Technology Denmark.

Netværkets fokusområder

I overensstemmelse med den agile ånd har vi i 2023 valgt ikke at fastlægge emner på forhånd, således at vi umiddelbart før hvert møde kan vælge de mest aktuelle emner og oplægsholdere.

Der er dog visse grundlæggende temaer, som har været behandlet i netværkets første to år, og som tillige vil spille en central rolle på fremtidige møder og konferencer:

– Overholdelse af GDPR i relation til digitale teknologier, herunder kravet om ”Data Protection by Design”

– Stigende lovkrav til cybersikkerhed, herunder GDPR, NIS2-direkivet, DORA, Cyber Resilience Act mv

– Compliance-dokumentation og risikovurderinger i praksis

– Digital ansvarlighed som et konkurrenceparameter

– Ny digital regulering fra EU, herunder NIS2, Data Governance Act, Data Act, AI Act, Digital Services Act, Cyber Resilience Act og mange, mange flere.

HR-netværk

Netværksmøderne holder vores partnere opdateret med ny viden indenfor globale udviklinger og tendenser for ledelse og HR. Det er mødestedet for dig, som ønsker viden om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talenter.

I 2023 afholdes følgende netværksmøder:
– 16. marts: Rekruttering nu og i fremtiden
– 25. maj: Tilknytning af medarbejdere
– 31. august: Udvikling – faglig og personlig
– 9. november: Trends

Deltagelse i netværksmøderne er gratis for partnere i Technology Denmark.

På 4 årlige møder mødes deltagerne i typisk 3 timer for at lære nyt af hinanden og få tilført viden udefra. Det eneste krav til deltagelse er åbenhed overfor nye indsigter og lysten til at dele viden.

Netværksmøderne er faciliteret af Henrik Grove, HR manager og partner i Pentia.

For mere information og tilmelding kontakt Henrik Grove på hsg@pentia.dk eller Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk.

1:1 møder

Technology Denmark er et fortroligt og fagligt fællesskab, hvor man hjælper hinanden med at lykkes professionelt. Her kan du få kompetent sparring og nye perspektiver på din ledelsespraksis eller udvikling af din virksomhed.

Ud over netværksmøderne tilbyder Technology Denmark at facilitere 1:1 møder, som gør det muligt at sparre med hinanden efter behov.

Technology Denmark hjælper med at afklare og matche vores partnere, så de kan få den sparring, de ønsker.

Emnerne for 1:1 møderne kan f.eks. handle om et potentielt nyt forskningssamarbejde, tilknytning af en Erhvervs-ph.d., ledelsessparring og lign.

For mere information kontakt Morten Bierbaum på mb@technologydenmark.dk.

Tech Talks

Tech Talks er meetups, hvor du som virksomhed kan møde vores store community af studerende, IT-professionelle og Tech-interesserede. Tech Talks handler om vidensdeling, netværk og at dele begejstringen for teknologi.

Tech Talks er en unik mulighed for at virksomheder kan opbygge værdifulde relationer og demonstrere, hvordan de anvender og bruger ny teknologi. Samtidig bidrager de til at inspirere og udvikle det danske Tech community.

Tech Talk er en stærk ramme for vidensdeling, netværk og kontakt til både studerende og IT-professionelle, og mange af vores partnervirksomheders medarbejdere deltager gang efter gang i disse events.

Vil du høre, hvad et partnerskab kan gøre for dig?

Morten Bierbaum

Adm. direktør Technology Denmark

+45 9119 9400

mb@technologydenmark.dk

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, Pentia

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde."

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA), SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor, UCL

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter."

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

LeftRight