Viden & netværk

Technology Denmark er et stærkt netværk for teknologiledere og specialister. Vi afholder både netværksmøder og talks med den nyeste viden om talent, teknologi og ledelse. Vi sætter en stor ære i at vores partnere inspirerer hinanden og deler viden.

Netværk i Cybersikkerhed

Den stigende digitalisering gør os mere afhængige af digital infrastruktur og dermed mere sårbare overfor cyberangreb. Den hurtige teknologiske udvikling har skabt nye muligheder og udfordringer for cybersikkerheden, som alle virksomheder og organisationer står overfor.

Det er ikke simpelt at håndtere cybertruslerne, for når risikobilledet hele tiden ændrer sig, hvordan finder man så ud af, hvilke trusler, man kan risikere at stå overfor? Hvordan kan man forebygge – og hvad gør man, når trussel bliver til angreb?

Professor på Aalborg Universitet og landstræner for Cybersikkerhedslandsholdet Jens Myrup Pedersen er netværkets tovholder og garant for højt og fagligt relevant indhold.

I 2024 afholdes netværksmøderne den:
– 21. februar 2024
– 28. maj 2024
– 24. september 2024
– 27. november 2024


Viden, inspiration og sparring

Professor på Aalborg Universitet og landstræner for Cybersikkerhedslandsholdet, Jens Myrup Pedersen, er netværkets tovholder og garant for højt og fagligt relevant indhold.

Technology Denmarks netværk i Cybersikkerhed ruster virksomheder til at bedre at kunne:

– vurdere risici for egen organisation

– forebygge og detektere cyberangreb

– arbejde med planer for håndtering af cyberangreb og genoprettelse af systemer.

På alle netværksmøder er der afsat tid til fortrolig sparring mellem deltagerne, hvor viden, erfaringer og problematikker fra egen organisation kan bringes i spil.

Kontakt Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk og hør, hvordan du kan blive en del af netværket.

Innovation & Compliance netværk

De næste 10 år har EU sat sig for at sikre ordentlige trafikregler inden for it og tech og dermed skabe ny lovgivning, som alle virksomheder skal leve op til. Compliance bliver et vigtigere og vigtigere emne, og Technology Denmark leverer netværket, som giver dig den viden, du behøver. Historisk set har de fleste opfattet jura, informationssikkerhed og compliance som hindringer for innovation og agilitet, og de forskellige perspektiver har kørt hver deres spor. Med mere regulering i EU og resten af verden, er leverandører og kunder nødt til at gøre compliance til en medspiller.

Advokat og phd, Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater P/S, er netværkets tovholder, og han forsøger at ”oversætte” kompleks ny lovgivning til praktiske og tekniske løsninger, som du kan anvende i din virksomhed. På møderne er der oplæg fra Jesper, medlemmer og eksterne eksperter. På alle netværksmøder er der afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

Viden, inspiration og sparring

På netværksmøderne vil der være oplæg fra såvel netværksledere, medlemmer og eksterne eksperter med fokus på viden, som kan omsættes til praksis. Alle netværksmøder har afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

I 2024 afholdes netværksmøderne den:
– 13. marts
– 6. juni
– 24. september – konference
– 5. december

Netværkets fokusområder
De grundlæggende temaer, som vil spille en central rolle på i det kommende netværksår er bl.a.:

– Overholdelse af GDPR i relation til digitale teknologier, herunder kravet om ”Data Protection by Design”

– Stigende lovkrav til cybersikkerhed, herunder GDPR, NIS2-direkivet, DORA, Cyber Resilience Act mv

– Compliance-dokumentation og risikovurderinger i praksis

– Digital ansvarlighed som et konkurrenceparameter

– Ny digital regulering fra EU, herunder NIS2, Data Governance Act, Data Act, AI Act, Digital Services Act, Cyber Resilience Act og mange, mange flere.

Specifikke emner, oplægsholdere osv. meldes ud inden det enkelte netværksmøde.

I 2024 afholdes netværksmøderne hos vores gode samarbejdspartner Focus Advokater på Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M.

Vi glæder os til endnu et spændende netværksår sammen med vores faste deltagere og medlemmer. Længere nede på siden kan du læse mere om, hvordan du kan blive en del af netværket.

Netværk i People & Culture

Netværket i People & Culture holder vores partnere opdateret med ny viden indenfor globale udviklinger og tendenser for ledelse, medarbejderpleje, arbejdskultur og HR. Det er mødestedet for dig, som ønsker viden om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talenter.

I 2024 afholdes følgende netværksmøder:
– 9. april: Psykologisk tryghed
– 4. juni: ESG-afregning
– 3. oktober: Årets samtaler
– 28. november: Diversitet & Inklusion


På 4 årlige møder mødes deltagerne i typisk 3 timer for at lære nyt af hinanden og få tilført viden udefra. Det eneste krav til deltagelse er åbenhed overfor nye indsigter og lysten til at dele viden.

Netværksmøderne er faciliteret af Henrik Grove, HR manager og partner i Pentia, og afholdes hos EY, Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M.

For mere information og tilmelding kontakt Henrik Grove på hsg@pentia.dk eller Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk.

Tech Talks

Tech Talks er meetups, hvor du som virksomhed kan møde vores store community af studerende, IT-professionelle og Tech-interesserede. Tech Talks handler om vidensdeling, netværk og at dele begejstringen for teknologi.

Tech Talks er en unik mulighed for at virksomheder kan opbygge værdifulde relationer og demonstrere, hvordan de anvender og bruger ny teknologi. Samtidig bidrager de til at inspirere og udvikle det danske Tech community.

Tech Talk er en stærk ramme for vidensdeling, netværk og kontakt til både studerende og IT-professionelle, og mange af vores partnervirksomheders medarbejdere deltager gang efter gang i disse events.

Katrine Ea Faber Hartig – Community Manager I Technology Denmark

Vil du deltage på et af vores netværk?

Katrine Ea Faber Hartig

Technology Denmark

+45 2987 1511

kf@technologydenmark.dk

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, Pentia

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde."

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA), SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor, UCL

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter."

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

LeftRight