Netværk i cybersikkerhed

Technology Denmark er et stærkt netværk for teknologiledere og specialister. Vi afholder netværk med den nyeste viden om talent, teknologi og ledelse. Vi sætter en stor ære i at vores partnere inspirerer hinanden og deler viden.

Netværk i Cybersikkerhed 2024

Den stigende digitalisering gør os mere afhængige af digital infrastruktur og dermed mere sårbare overfor cyberangreb. Den hurtige teknologiske udvikling har skabt nye muligheder og udfordringer for cybersikkerheden, som alle virksomheder og organisationer står overfor.

Det er ikke simpelt at håndtere cybertruslerne, for når risikobilledet hele tiden ændrer sig, hvordan finder man så ud af, hvilke trusler, man kan risikere at stå overfor? Hvordan kan man forebygge – og hvad gør man, når trussel bliver til angreb?

Professor på Aalborg Universitet og landstræner for Cybersikkerhedslandsholdet Jens Myrup Pedersen er netværkets tovholder og garant for højt og fagligt relevant indhold.

I 2024 afholdes netværksmøderne den:
– 21. februar 2024
– 28. maj 2024
– 24. september 2024
– 27. november 2024


Viden, inspiration og sparring

Technology Denmarks netværk i Cybersikkerhed ruster virksomheder til at bedre at kunne:

– vurdere risici for egen organisation

– forebygge og detektere cyberangreb

– arbejde med planer for håndtering af cyberangreb og genoprettelse af systemer.

På alle netværksmøder er der afsat tid til fortrolig sparring mellem deltagerne, hvor viden, erfaringer og problematikker fra egen organisation kan bringes i spil.

Sikr jeres virksomhed en plads nu!

Netværksfacilitator

Jens Myrup Pedersen er professor på Aalborg Universitet og landstræner for cybersikkerhedslandsholdet.

Han faciliterer Technology Denmarks Cybersikkerhedsnetværk og sikrer dermed, at netværkets deltagere kommer fra møderne med en bedre forståelse for cybertruslen, værktøjer til at vurdere risici for egen organisation, tilgange og værktøjer der kan være til at forebygge cyberangreb og hvordan deltagerne kan arbejde med planer for håndtering af cyberangreb og genoprettelse af systemer.

Deltagere

Deltagelse i netværket

Det er gratis for medlemmer af Technology Denmark at deltage på netværket.

Er du ikke medlem, koster en netværksplads i 2024 8.770 kr. eks. moms.
Netværkspladsen er personlig.

Tilmeld dig og din virksomhed netværket i cybersikkerhed:

Kontakt Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk, hvis du ønsker en plads i netværket.

“I en verden hvor online-trusler konstant udfordrer virksomheder, er JFM fast besluttet på at styrke vores cyber- og informationssikkerhed. Vi investerer i uddannelse af vores medarbejdere og forbedring af vores digitale forsvar. Gennem deltagelse i Technology Denmarks cybersikkerhedsnetværk får vi mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med kolleger fra forskellige brancher, så vi sammen kan forbedre vores sikkerhedsniveau og beskytte vores online tilstedeværelse.”

Peter Blom Skjelbo
Head of Architecture & Security
Jysk Fynske Medier Technology

Om Technology Denmarks netværk

På Technology Danmarks netværk er du garanteret et højt niveau og stærke netværksmuligheder. Netværksfacilitatorerne er tæt på erhvervslivet og de problemstillinger, der rør sig, hvorfor netværkene i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor der udveksles viden, erfaringer og best practices, der er aktuel for deltagernes hverdag i IT- og techbranchen.

Ud over faglige oplæg, vil du opleve, at der er god mulighed for at bringe egne erfaringer i spil – men også høre de øvrige deltageres erfaringer inden for det givne emne.
Med høj faglighed, aktiv deltagelse og fortrolige rammer er du og din virksomhed sikret et stærkt netværk, hvor I kan holde jer opdateret på nuværende og kommende problemstillinger.

Katrine Ea Faber Hartig – Community Manager I Technology Denmark

Vil du være en del af vores netværk i cybersikkerhed?

Katrine Ea Faber Hartig

Technology Denmark

+45 2987 1511

kf@technologydenmark.dk

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, Pentia

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde."

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA), SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor, UCL

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter."

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

LeftRight