Om os

Technology Denmark er Danmarks stærkeste netværk for teknologiledere og en innovationsenhed for nye programmer, der tiltrækker, udvikler og fastholder IT/Tech talenter.

Technology Denmark har siden 2015 arbejdet med at accelerere vækst og udvikling i danske virksomheder. Organisationen er non-profit og medlemsbaseret med sekretariat i Odense.

Technology Denmark består af 100+ partnere fra det private erhvervsliv, videns-og uddannelsesinstitutioner samt offentlige aktører. Organisationen finansieres gennem kontingenter, partnerskaber og fondsmidler.

 

Teamet

Kort historie

2015

Technology Denmark blev stiftet i september, som en almennyttig, uafhængig og medlemsbaseret forening på initiativ af en række virksomhedsledere fra IT-klyngen i Odense, SDU og nuværende adm. direktør Mette Beck-Nielsen.

2016

Technology Denmark opnår finansiering fra Odense Kommune og opbygger et stærkt netværk af virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner lokalt. Foreningen tester de første cases af i partnerskabet for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af IT/Tech talent til IT-branchen.

2017

Partnerskabet udvikler sig yderligere og der afholdes en række netværksarrangementer for at understøtte vækst, vidensdeling og udvikling i virksomhederne. Foreningen runder 50+ partnere og der afholdes rekrutteringsevents på bl.a. Tinderbox og Northside musikfestivaler.

2018

30 virksomheder i Technology Denmark skaber ’Virksomhedspagten’ med konkrete målsætninger om at skabe mere talent. Der udvikles og testes en række talentprogrammer i samarbejde med foreningens partnere. Foreningen gøres klar til skalering og søger om fondsmidler og partnere til en national indsats.

2019

Et år efter Virksomhedspagten blev underskrevet er resultatet enestående: 167 nye studiejobs og praktikpladser, 128 nye internationale medarbejdere og 1563 undervisningstimer er leveret. De virksomheder, der har bidraget mest til pagtens målsætninger fejres med en Award.

2020

Talentprogrammerne Future Skills og Talent Fellowship opnår finansiering fra bl.a. Erhvervsfremmebestyrelsen, Industriens Fond og Karl Pedersen & Hustrus Industrifond. Foreningen søsætter IT-Landsholdet med fondsmidler fra Teknologipagten og Tech Talks gøres klar til skalering i alle større danske byer.

2021

Technology Denmark skaber Executive Forum, der har til formål at understøtte vækstvirksomheder med viden og netværk inden for tre områder: talent, teknologi og strategi. Der investeres i flere medarbejdere og foreningen runder 100+ partnere.

 

 

Governance

Vores formål

  • Vi gør Danmark til en globalt førende teknologination
  • Vi skaber vækst og innovation i danske virksomheder
  • Vi øger talentpuljen inden for IT/Tech