Om Technology Denmark

Technology Denmark er en nonprofitorganisation, der arbejder for at øge volumen og kvaliteten af talentpuljen inden for IT- & teknologi. Det gør vi ved skabe gode rammer for vores partners adgang til forskning, uddannelse og rekruttering af de rette kompetencer. Vi er samlingspunkt for erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører og interesseorganisationer om at tiltrække, udvikle og fastholde IT-talenter i Danmark.

Vi arbejder både strategisk med viden og fakta på området og har udviklet en lang række initiativer til rekruttering og talentudvikling. Værdigrundlaget og målsætningerne for vores fælles indsats er sammenfattet i virksomhedspagten. Dertil driver og søsætter vi aktiviteter, der understøtter pagtens målsætninger.

VORES VISION & MISSION

Vores vision er at gøre Danmark til en globalt førende viden- og vækstnation for teknologi. Ved at skabe et talentfremmende miljø og et stærkt samarbejde mellem erhvervslivet, offentlige aktører, samt videns- og uddannelsesinstitutioner sættes rammerne for forskning, uddannelse og rekruttering af de rette kompetencer.

Vores mission er at skabe de bedste rammer for vækst og innovation i Danmark, ved at forbinde virksomheder, videns- og uddannelsesinstitution og offentlige aktører om tiltrække, udvikle og fastholde IT-talenter i Danmark.

Om Technology Denmarks Virksomhedspagt

I 2018 lancerede vi en virksomhedspagt, der understreger virksomhedernes engagement i arbejdet og samtidig sætter konkrete ambitiøse mål for fremtiden. Virksomhedspagten er dynamisk og målsætningerne revideres årligt af vores Advisory Board. Sekretariatet for Technology Denmark monitorerer, om virksomhederne når de fastsatte målsætninger. De virksomheder, der indfrier målene, får et certifikat, som kan bruges til branding og omtale.

PAGTENS MÅLSÆTNINGER

  • 25% flere praktikpladser, studiejobs, projektsamarbejder og lignende
  • 10% flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne
  • 15 timer til undervisningssamarbejde som gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg pr. virksomhed
Læs mere her

Advisory Board

Rene Junker

Adm. direktør, Odense Kommune

Erik Knudsen

Rektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Clara Mai Kunstmann

Digital udviklingschef, TV2 Danmark

Kasper Hallenborg

Direktør, Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet

Michael Evan Goodsite

Professor og Head of School of Civil, Environmental and Mining Engineering, The University of Adelaide, Australia

Peter Revsbech

Adm. direktør, Ordbogen A/S

Alf Rehn

Professor på Innovation, Design og Management, SDU

Lars Bregnehøj Hansen

Direktør, Syddansk Erhvervsskole

Dzentia Hasic

Projektleder, Hesehus

Mette Reinholdt Mortensen

Direktør for leverance og udvikling, Hesehus

Teamet hos Technology Denmark

Mette Beck-Nielsen

Adm. direktør

mbn@technologydenmark.dk

LinkedIn

Kim-Yen Nguyen

Chefkonsulent

kyn@technologydenmark.dk

LinkedIn

Steffen Nørregaard

Kommunikationskonsulent

sns@technologydenmark.dk

LinkedIn

Cecilie Dalsgaard

LinkedIn

Alf Rehn

Prof. på SDU
CEO-netværksleder

LinkedIn

Henrik Grove

HR-/administrationschef
i House of Code
HR-netværksleder

LinkedIn

Bestyrelsesmedlemmer

Jonathan Bornemann

Formand

Adm. direktør, House of Code

Martin Svensson

Bestyrelsesmedlem

Institutleder for IMADA, Syddansk Universitet

Karsten Madsen

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Morning Train ApS

Michael Sloth

Bestyrelsesmedlem

Group CIO, Esoft

Mette Beck-Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Technology Denmark