Partnerskab

Technology Denmark er medlemsbaseret og indgår partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Formålet er at udvikle flere IT-specialister med tidssvarende kompetencer, der skaber bæredygtig innovation og vækst til gavn for vores fælles fremtid. 

Aktiviteter

Virksomhedspagten

Virksomhedspagten er fundamentet for Technology Denmarks aktiviteter. Som partner i Technology Denmark  bliver I en del af pagten og jeres engagement i at skabe mere IT/Tech talent synliggøres. Vi måler udviklingen i pagtens målsætninger og fremhæver vores partneres ‘best practice’ til inspiration og vidensdeling. Én gang om året fejrer og uddeler vi en pris til de virksomheder, der har bidraget mest til pagtens mål.

Talentprogrammer

Future Skills

Future Skills er et 1-årigt talentforløb for IT/Tech studerende på danske erhvervsakademier. Programmet bygger bro mellem erhvervslivet og studerende, der er nøje udvalgt til deltagelse. Målet med Future Skills er flere: Vi vil  give vores partnere adgang til de dygtigste og mest motiverede studerende, vi vil gøre de praksisnære uddannelser endnu mere attraktive og vi vil realisere potentialet hos de studerende.

Talent Fellowship

Talent Fellowship er et karriereprogram målrettet internationale kandidatstuderende. Her tilbydes de studerende mulighed for studiejob, praktik eller projektsamarbejder med førende IT/Tech virksomheder i Danmark. Målet er at tiltrække internationale topstuderende til Danmark i et samarbejde mellem danske universiteter og førende IT/Tech virksomheder. Programmet skal udvikle og fastholde de studerende i Danmark efter endt uddannelse.

IT-Landsholdet

Technology Denmark har fokus på øget diversitet i IT. I samarbejde med Teknologipagten og en række førende IT/Tech virksomheder, sætter vi diversitet og rollemodeller på dagsordenen med et IT-Landshold. IT-Landsholdet består af 15 enestående kvinder og de bakkes op af en storstilet digital kampagne og en række over the top nationale events, der afvikles med sammen med virksomhederne.

Tech Talks

Som partner i Technology Denmark har din virksomhed mulighed for at holde oplæg og inspirere vores store community af studerende, IT-specialister og medarbejder fra vores øvrige partnere. Vi elsker oplæg med høj nørd-faktor!

Executive Forum

Konferencer

Technology Denmark afholder årligt 2 topkonferencer for vores partnere. Her får du inspiration inden for ledelse, innovation, teknologitrends og talent samtidig med at du udvider dit netværk og skaber nye relationer i branchen.

Netværk

I Technology Denmark afholder vi 4 årlige møder med fokus på HR. Her får du netværk, sparring og konkrete værktøjer til at udvikle jeres HR-indsats, så den matcher jeres udfordringer og krav til resultater.

1:1 Møder

Technology Denmark tilbyder at facilitere 1:1 møder mellem vores partnere, som gør det muligt for at sparre med hinanden efter behov. I et fortroligt samtalerum kan man få ny viden og hjælp til udfordringer. Emnet for et 1:1 møde kan være et tættere samarbejde med universitetet,  ledelsessparring og lign.

Videnscenter

Vi udgiver analyser om virksomhedernes kompetencebehov baseret på data fra DAMVAD Analytics, hvis AI-løsning trækker på millioner af jobopslag. Som partner i Technology Denmark får du dermed viden om, hvad de mest efterspurgte kompetencer er og hvordan behovet udvikler sig.

Interressevaretagelse

Technology Denmark bidrager til indstillingsmaterialer ved ansøgninger om udbud af nye uddannelser indenfor STEM. Derudover støtter vi vores partneres ansøgninger om nye innovationsprojekter og lignende med interessetilkendegivelser og fagligt indspark. Vi har bl.a. været med til at sikre opstart af Data Science kandidatuddannelsen på SDU og opstart af store tværgående projekter med støtte fra Innovationsfonden.

Vil du høre, hvad et partnerskab kan gøre for dig?

Morten Bierbaum

Adm. direktør Technology Denmark

+45 9119 9400

mb@technologydenmark.dk