Talentprogrammer

I samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner udvikler vi programmer, der udvikler og udvider talentpuljen. Som virksomhed kan du investere og deltage aktivt i programmerne.

Udforsk vores programmer

19.000 IT-talent
i 2030

19.000 IT-specialister kan mangle i 2030. Det vil Technology Denmark være med til at ændre. 
Vi samler virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører om at løse udfordringen 

I partnerskab tiltrækker, udvikler og fastholder vi talent og skaber Danmarks fremtid inden for IT/Tech.

Vi styrker

fastholdelsen af tech talenter

+167

Flere arbejdspladser til studerende

+1563

Undervisnings-
timer

+128

Flere arbejdspladser til internationale talenter

I 2020 har vi skabt 295 nye arbejdspladser for talenter

Technology Denmarks partnerne er nytænkende og innovative. De tager ansvar og investerer i udviklingen af viden og talent til branchen.

Her er nogle af vores partnere:

I Technology Denmark er du med til at skabe mere IT-talent og får samtidig adgang til en række konkrete fordele for din virksomhed.

Et partnerskab om talent

Talentprogrammerne i Technology Denmark er et enestående tiltag for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent. Danske virksomheder hungrer efter IT-specialister og vores programmer opbygger kompetencer inden for netop dette område.

I programmerne indgår virksomhederne og de videregående uddannelsesinstitutioner på lige fod, hvor underviserne typisk står for at udpege talentfulde studerende til deltagelse, mens virksomhederne stiller praktikpladser, viden eller lign. til rådighed.

Som partner i Technology Denmark kan du indgå i et talentprogram. Hermed opbygger du din virksomheds talentpipeline og kommer i kontakt med morgendagens IT-stjerner samtidig med du bidrager til at løse en stor samfundsudfordring: at skabe talent til en hastigt voksende branche.

Technology Denmark har 4 landsdækkende talentprogrammer, som vores partnere kan investere og deltage aktivt i. Programmerne er udviklet i samarbejde med danske universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler, og har fokus på de studerende på IT/Tech uddannelserne.

Til hvert program er nedsat en partnerskabsgruppe eller et Advisory Board, som er med til at videreudvikle initiativet, og hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante kapaciteter kan indgå.

Talentprogrammer

Der understøtter vores mission

I samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner udvikler vi programmer, der udvikler og udvider talentpuljen. Som virksomhed kan du deltage i programmer som læringspartner med oplæg, tilbud om studiejobs eller praktikophold og cases.

Virksomhedspagten
Fundamentet for talentprogrammerne
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er IT/Tech virksomhedernes største hæmsko for vækst. I virksomhedspagten står din virksomhed sammen med andre om at tage ansvar, gå forrest og løse denne udfordring. Virksomhedspagten er fundamentet for talentprogrammerne.
Future Skills
Early graduate program
Studerende kan være en enestående ressource og en stærk måde at opbygge virksomhedens talent pipeline på. Future Skills samler de mest motiverede studerende i samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner. Vi matcher de studerende med virksomheder, og udvikler dem gennem praksisnære workshops og casearbejde.
Talent Fellowship
Rekruttér internationale studerende
Internationale studerende er en værdifuld ressource, som kan bidrage med viden, kompetence og internationalt udsyn. I Talent Fellowship tiltrækker vi internationale topstuderende til Danmark i et samarbejde mellem universitet og virksomheder.
Tech Talk
Community events og vidensdeling
Tech Talks handler om vidensdeling, netværk og om at styrke det danske tech community. Her deler virksomhederne ud af deres nyeste viden om teknologi og får samtidig adgang til et stort og voksende community af studerende og IT-interesserede i hele landet.

Vær med til at skabe mere IT-talent og styrk din virksomheds talent pipeline