Innovation & Compliance netværk

Technology Denmark er et stærkt netværk for teknologiledere og specialister. Vi afholder netværk med den nyeste viden om talent, teknologi og ledelse. Vi sætter en stor ære i at vores partnere inspirerer hinanden og deler viden.

Innovation & Compliance netværk 2023

Innovation & Compliance netværket ruster virksomheder til at reagere hurtigt på ændringer i teknologi, regulativer eller kunders forventninger og krav.

På det strategiske plan rustes deltagerne til at navigere i et hastigt udviklende globalt juridisk landskab. På det operationelle plan giver vi konkrete værktøjer til at tænke juridiske og sikkerhedsmæssige krav ind i designplanen.

I 2023 afholdes netværksmøderne den:
– 14. marts
– 13. juni
– 3. oktober
– 12. december


På 4 årlige møder mødes netværket i typisk 3 timer med oplæg fra netværksledere, medlemmer og eksterne eksperter med fokus på viden, som kan omsættes til praksis. Alle netværksmøder har afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem deltagerne.

Netværksmøderne er faciliteret af Jesper Løffler Nielsen, advokat (L), Focus Advokater & Ph.D i IT-ret.

For mere information og tilmelding, kontakt Jesper Løffler Nielsen på jln@focus-advokater.dk eller Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk.

Netværksfacilitator

Jesper Løffler Nielsen, associeret partner, advokat (L), Ph.D., er leder af Focus Advokaters Tech Team. Han er specialist inden for juridiske spørgsmål relateret til moderne teknologi – herunder persondata, cybersikkerhed, rettighedsspørgsmål ifht. software og sidst ikke mindst rådgivning om diverse former for nye teknologier såsom cloud, Big Data, AI, robotter og droner.

Han faciliterer Technology Denmarks Innovation & Compliance-netværk og sikrer dermed, at netværkets deltagere altid kommer fra netværksmøderne med den nyeste viden, og at de er klædt på til at håndtere ny lovgivning og de problematikker, det medfølger.

Deltagelse i netværket

Deltagelse i netværksmøderne er gratis for partnere i Technology Denmark.

Som partner er der fri deltagelse i netværket for dine medarbejdere og kollegaer. Det er derfor muligt at tilmelde flere deltagere til møderne, ligesom pladserne ikke er personlige.

Er din virksomhed ikke partner?
Din virksomhed kan deltage i netværket, på trods af I ikke er partner i Technology Denmark.

Prisen for deltagelse i netværket: 8.432 kr./året. Netværkspladsen er personlig.

Kontakt direktør i Technology Denmark, Morten Bierbaum, på mb@technologydenmark.dk, hvis du ønsker en plads i netværket.

Om Technology Denmarks netværk

På Technology Danmarks netværk er du garanteret et højt niveau og stærke netværksmuligheder. Netværksfacilitatorerne er tæt på erhvervslivet og de problemstillinger, der rør sig, hvorfor netværkene i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor der udveksles viden, erfaringer og best practices, der er aktuel for deltagernes hverdag i IT- og techbranchen.

Ud over faglige oplæg, vil du opleve, at der er god mulighed for at bringe egne erfaringer i spil – men også høre de øvrige deltageres erfaringer inden for det givne emne.
Med høj faglighed, aktiv deltagelse og fortrolige rammer er du og din virksomhed sikret et stærkt netværk, hvor I kan holde jer opdateret på nuværende og kommende problemstillinger.

Vil du høre, hvad et partnerskab kan gøre for dig?

Morten Bierbaum

Adm. direktør Technology Denmark

+45 9119 9400

mb@technologydenmark.dk

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, Pentia

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde."

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA), SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor, UCL

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter."

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

LeftRight