Innovation & Compliance netværk

Technology Denmark er et stærkt netværk for teknologiledere og specialister. Vi afholder netværk med den nyeste viden om talent, teknologi og ledelse. Vi sætter en stor ære i at vores partnere inspirerer hinanden og deler viden.

Innovation & Compliance netværk 2023

De næste 10 år har EU sat sig for at sikre ordentlige trafikregler inden for it og tech og dermed skabe ny lovgivning, som alle virksomheder skal leve op til. Compliance bliver et vigtigere og vigtigere emne, og Technology Denmark leverer netværket, som giver dig den viden, du behøver. Historisk set har de fleste opfattet jura, informationssikkerhed og compliance som hindringer for innovation og agilitet, og de forskellige perspektiver har kørt hver deres spor. Med mere regulering i EU og resten af verden, er leverandører og kunder nødt til at gøre compliance til en medspiller.

Advokat og phd, Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater P/S, er netværkets tovholder, og han forsøger at ”oversætte” kompleks ny lovgivning til praktiske og tekniske løsninger, som du kan anvende i din virksomhed. På møderne er der oplæg fra Jesper, medlemmer og eksterne eksperter. På alle netværksmøder er der afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

Viden, inspiration og sparring

På netværksmøderne vil der være oplæg fra såvel netværksledere, medlemmer og eksterne eksperter med fokus på viden, som kan omsættes til praksis. Alle netværksmøder har afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig sparring mellem medlemmerne.

I 2024 afholdes netværksmøderne den:
– 13. marts
– 6. juni
24. september – konference
– 5. december


Netværkets fokusområder
De grundlæggende temaer, som vil spille en central rolle på i det kommende netværksår er bl.a.:

– Overholdelse af GDPR i relation til digitale teknologier, herunder kravet om ”Data Protection by Design”

– Stigende lovkrav til cybersikkerhed, herunder GDPR, NIS2-direkivet, DORA, Cyber Resilience Act mv

– Compliance-dokumentation og risikovurderinger i praksis

– Digital ansvarlighed som et konkurrenceparameter

– Ny digital regulering fra EU, herunder NIS2, Data Governance Act, Data Act, AI Act, Digital Services Act, Cyber Resilience Act og mange, mange flere.

Specifikke emner, oplægsholdere osv. meldes ud inden det enkelte netværksmøde.

I 2024 afholdes netværksmøderne hos vores gode samarbejdspartner Focus Advokater på Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M.

Vi glæder os til endnu et spændende netværksår sammen med vores faste deltagere og medlemmer. Længere nede på siden kan du læse mere om, hvordan du kan blive en del af netværket.

Netværksfacilitator

Jesper Løffler Nielsen, associeret partner, advokat (L), Ph.D., er leder af Focus Advokaters Tech Team. Han er specialist inden for juridiske spørgsmål relateret til moderne teknologi – herunder persondata, cybersikkerhed, rettighedsspørgsmål ifht. software og sidst ikke mindst rådgivning om diverse former for nye teknologier såsom cloud, Big Data, AI, robotter og droner.

Han faciliterer Technology Denmarks Innovation & Compliance-netværk og sikrer dermed, at netværkets deltagere altid kommer fra netværksmøderne med den nyeste viden, og at de er klædt på til at håndtere ny lovgivning og de problematikker, det medfølger.

Deltagere

Deltagelse i netværket

Prisen for deltagelse i netværket i 2024: 8.770 kr./person eks. moms.

Kontakt Community Manager Katrine Ea Faber Hartig på kf@technologydenmark.dk, hvis du ønsker en plads i netværket.
Om Technology Denmarks netværk

På Technology Danmarks netværk er du garanteret et højt niveau og stærke netværksmuligheder. Netværksfacilitatorerne er tæt på erhvervslivet og de problemstillinger, der rør sig, hvorfor netværkene i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor der udveksles viden, erfaringer og best practices, der er aktuel for deltagernes hverdag i IT- og techbranchen.

Ud over faglige oplæg, vil du opleve, at der er god mulighed for at bringe egne erfaringer i spil – men også høre de øvrige deltageres erfaringer inden for det givne emne.
Med høj faglighed, aktiv deltagelse og fortrolige rammer er du og din virksomhed sikret et stærkt netværk, hvor I kan holde jer opdateret på nuværende og kommende problemstillinger.

Katrine Ea Faber Hartig – Community Manager I Technology Denmark

Bliv en del af Innovation & Compliance-netværket

Katrine Ea Faber Hartig

Technology Denmark

+45 2987 1511

kf@technologydenmark.dk

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, Pentia

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde."

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA), SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor, UCL

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter."

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

LeftRight