Sammen løfter vi Danmark som teknologination

Vores fælles resultater

+

300

flere praktikpladser, studiejobs og projektsamarbejder.

+

250

flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne.

+

3.000 timer

til undervisningssamarbejde som gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Vi indgår aktivt i udviklingen af talent og bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv – mellem teori og praksis. Vi arbejder med FN’s verdensmål for kvalitets uddannelse, ligestilling mellem kønnene samt industri og innovation.

Pagtens fordele

Virksomhedspagten er fundamentet for Technology Denmarks aktiviteter. Ved at indgå i pagten bliver din virksomheds engagement i at skabe mere IT/Tech talent synliggjort. Vi måler udviklingen i pagtens målsætninger og fremhæver vores partneres ‘best practice’ til inspiration og vidensdeling. Én gang om året fejrer og uddeler vi en pris til de virksomheder, der har bidraget mest til pagtens mål.

01

25% flere praktikpladser, studiejobs og projektsamarbejder.

02

10% flere internationale medarbejdere og studerende i virksomheder.

03

+15 timer til undervisningssamarbejde som gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg pr virksomhed.

Virksomhedspagten

Danmark skal være en globalt førende viden- og vækstregion for teknologi. Forskning, uddannelse og rekruttering af de rette kompetencer er nøglen til at realisere den målsætning. Med adgang til viden og talent skal vi løfte Danmark som teknologination ind i den globale superliga.

De medarbejdere, som er vigtigst for Danmarks teknologivirksomheder, er også de sværeste at rekruttere, og problemet ser ud til at vokse. Udfordringen er todelt: at rekruttere internationale medarbejdere samt sikre at talentpuljen lokalt og nationalt er tilstrækkelig stor og med tidssvarende digitale og tekniske kompetencer.

Som virksomheder mødes vi i Technology Denmark for at stå sammen om at investere i at sikre talent til vækst både nu og i fremtiden. Vi tager ansvar for at bidrage til udviklingen af fremtidens talentpulje og skabe arbejdspladser til de, der kan og vil. I et stærkt partnerskab med videns- og uddannelsesinstitutioner og kommuner styrker vi vores respektive virksomheder gennem en fælles og dedikeret indsats for at tiltrække, fastholde og udvikle talent.

Vi indgår aktivt i udviklingen af talent og bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv – mellem teori og praksis. Vi åbner vores døre for forsknings- og erhvervssamarbejder, som kan bidrage til udvikling af viden og vækst i vores virksomheder samt tiltrække internationale kapaciteter. Derudover tager vi ansvar ved at ansætte nyuddannede og kompetenceudvikle eksisterende medarbejdere.

Vi tør dele erfaringer med hinanden og gå sammen om indsatser, så vi skaber et større fælles rekrutteringsfundament. Vi arbejder for at øge kendskabet mellem virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og kommuner fra det strategiske ledelsesniveau til det praktiske gennem samarbejder, netværk og vidensdeling. Det er i dialogen, at vi løser arbejdskraftudfordringen og iværksætter initiativer, som tiltrækker, udvikler og fastholder de talenter, der skaber værdi i vores virksomheder.

Som virksomhed erklærer vi, at vi vil bidrage til de fælles mål, og at vi løbende vil sætte barren endnu højere for vores samarbejde.

Prismodtagere

Én gang om året fejrer og uddeler vi en pris til de virksomheder, der har bidraget mest til pagtens mål. Her kan ses, hvilke ambitiøse virksomheder, som har haft specielt indflydelse på udviklingen af pagtens målsætninger

2019

2020

2021

Har du spørgsmål til pagten?

Morten Bierbaum

Adm. direktør Technology Denmark

+45 9119 9400

mb@technologydenmark.dk

30 stiftende virksomheder

Udforsk vores talentprogrammer