1. Vi er Technology Denmark
  2. Et netværk for teknologiledere
  3. En katalysator for nyt talent
  4. En samarbejdspartner for vækst

Sammen styrker vi Danmark som teknologination

Technology Denmark har siden 2015 arbejdet for at understøtte vækst og innovation i danske virksomheder. Vi opbygger kompetencer og kapacitet inden for IT/Tech, og er drevet af et stærkt ønske om at skabe langsigtede relationer og effekter.

Vi arbejder innovativt med programmer og events, der udvikler virksomheders pipeline af talent. Vi inspirerer hinanden med de nyeste indsigter om talent, teknologi og ledelse, og skaber værdifulde kontakter på tværs af brancher og sektorer. 

Technology Denmark er non-profit og består af en partnerkreds med 100+ virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner og fonde. 

01

Executive Forum inspirerer ledere og specialister med viden om talent, teknologi og ledelse.

02

Talentprogrammer sikrer din virksomhed nye IT/Tech-specialister.

03

Partnerskaber giver os alle adgang til viden, knowhow og kapital.

Vi skaber Tech talent

I virksomhedspagten står
ambitiøse virksomheder sammen
om at tage ansvar, gå forrest og
skabe mere tech talent

 

Vi udvikler og udvider puljen af digitale talenter

Vores talentprogrammer er et svar på et af erhvervslivets og samfundets største udfordringer med at sikre digitale kompetencer

Vi styrker virksomheders vækst og udvikling

Med konferencer, netværk og 1:1 møder, styrker vi dansk erhvervsliv. Her får du den nyeste viden om talent, teknologi og lederskab.

Innovation er vores DNA

Vi er en katalysator for nye programmer,
der udvikler og udvider puljen af digitalt
talent. Vores innovationsmodel skaber
resultater i stor skala.

01 Executive Forum

Vi forbinder teknologiledere

Executive Forum er Danmarks stærkeste netværk for teknologiledere og specialister. Det er her Technology Denmarks partnerkreds mødes og inspireres gennem konferencer, netværk og 1:1 møder. Executive Forum henvender sig til ledelsen i danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer med interesse for IT/Tech branchen.

Bliv en del af vores voksende community
Invester i udviklingen af viden og talent til gavn for din virksomhed

02 Talentprogrammer

Vi skaber nyt talent

Danske virksomheder hungrer efter IT-specialister. Talentprogrammer er et enestående tiltag for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent indenfor præcis det område. Virksomheder kan investere og deltage aktivt i programmerne i samarbejde med danske forskningsinstitutioner.

Virksomhedspagten
Fundamentet for talentprogrammerne
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er IT/Tech virksomhedernes største hæmsko for vækst. I virksomhedspagten står din virksomhed sammen med andre om at tage ansvar, gå forrest og løse denne udfordring. Virksomhedspagten er fundamentet for talentprogrammerne.
Future Skills
Early graduate program
Studerende kan være en enestående ressource og en stærk måde at opbygge virksomhedens talent pipeline på. Future Skills samler de mest motiverede studerende i samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner. Vi matcher de studerende med virksomheder, og udvikler dem gennem praksisnære workshops og casearbejde.
Talent Fellowship
Rekruttér internationale studerende
Internationale studerende er en værdifuld ressource, som kan bidrage med viden, kompetence og internationalt udsyn. I Talent Fellowship tiltrækker vi internationale topstuderende til Danmark i et samarbejde mellem universitet og virksomheder.
IT-Landsholdet
Kvindelige rollemodeller
Der er brug for at flere piger i IT/Tech. IT-Landsholdet består af kvindelige rollemodeller fra danske universiteter og erhvervsakademier. De deltager i en række nationale events og en digital kampagne, der skaber synlighed om IT/Tech som karrierevej.
Tech Talk
Community events og vidensdeling
Tech Talks handler om vidensdeling, netværk og om at styrke det danske tech community. Her deler virksomhederne ud af deres nyeste viden om teknologi og får samtidig adgang til et stort og voksende community af studerende og IT-interesserede i hele landet.

Vil du være med til at skabe nye IT/Tech talenter?

03 Partnerskaber er vores motor

Sammen skaber vi resultater

10+ Vidensinstitutioner

100+ Partnere

300+ Talenter

3.000+ Undervisningstimer

8.000.000+ Investeringer (DKK)

Bliv en del af vores voksende community
Invester i udviklingen af viden og talent til gavn for din virksomhed

Samarbejdspartnere

UCN

KU

CBA

SDU

UCL

Teknologipagten

Trekantomraadet

Digital Lead

Odense Robotics

Århus BSS

Business Region Midtvest

Copenhagen Capacity

Destination Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Fynsk Erhverv

Karl Pedersen & Hustrus Fond

European Social Fund

Københavns Universitet

Odense Kommune

Industriens Fond

Akademikernes A-kasse

Digital Dogme

High5Girls

Det siger vores partnere

”Der er ikke nok IT-specialister med de rette kompetencer. Talentprogrammerne er en konkret løsning på den udfordring. Her får vi adgang til de mest motiverede studerende samtidig med, at vi skaber opmærksomhed om IT/Tech som karrierevej” 

Jonathan Bornemann
Adm. direktør, House of Code

Bestyrelsesmedlem, Technology Denmark

"Samarbejdet mellem IMADA og Technology Denmark har bidraget positivt til den teknologiske udvikling i nærområdet og til virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. Fra IMADA’s side er vi meget tilfreds med dette samarbejde"

Martin Svensson
Institutleder, Matematik og Datalogi (IMADA)

SDU

”Future Skills er et stærkt tilbud til de dygtigste og mest motiverede af vores studerende, og her skaber vi enestående gode rammer for deres udvikling. Det er en fremragende kombination, hvor alle – studerende, uddannelsesinstitution og virksomheder – vinder"

Lars Bojen
Projektleder og lektor

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

"På Technology Denmarks konferencer bringes viden i spil helt konkret. Her møder jeg kollegaer fra branchen og uddannelsesmiljøerne, og får god inspiration til at udvikle yderligere. Jeg har altid høje forventninger til møderne og de åbner for nye indsigter og kontakter"

Michael Sloth
Group CIO, Esoft

Bestyrelsesmedlem, Technology Denmark

LeftRight