Virksomhedspagten

 

Danmark skal være en globalt førende viden- og vækstregion for teknologi. Forskning, uddannelse og rekruttering af de rette kompetencer er nøglen til at realisere den målsætning. Med adgang til viden og talent skal vi løfte Danmark som teknologination ind i den globale superliga.

De medarbejdere, som er vigtigst for Danmarks teknologivirksomheder, er også de sværeste at rekruttere, og problemet ser ud til at vokse. Udfordringen er todelt: at rekruttere internationale medarbejdere samt sikre at talentpuljen lokalt og nationalt er tilstrækkelig stor og med tidssvarende digitale og tekniske kompetencer.

Som virksomheder mødes vi i Technology Denmark for at stå sammen om at investere i at sikre talent til vækst både nu og i fremtiden. Vi tager ansvar for at bidrage til udviklingen af fremtidens talentpulje og skabe arbejdspladser til de, der kan og vil. I et stærkt partnerskab med videns- og uddannelsesinstitutioner og kommuner styrker vi vores respektive virksomheder gennem en fælles og dedikeret indsats for at tiltrække, fastholde og udvikle talent.

Vores fælles mål (opgjort årligt) er:

+ 25% flere praktikpladser, studiejobs, projektsamarbejder og lignende

+ 10% flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne

+ 15 timer til undervisningssamarbejde som gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg pr. virksomhed

Vi indgår aktivt i udviklingen af talent og bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv – mellem teori og praksis. Vi åbner vores døre for forsknings- og erhvervssamarbejder, som kan bidrage til udvikling af viden og vækst i vores virksomheder samt tiltrække internationale kapaciteter. Derudover tager vi ansvar ved at ansætte nyuddannede og kompetenceudvikle eksisterende medarbejdere.

Vi tør dele erfaringer med hinanden og gå sammen om indsatser, så vi skaber et større fælles rekrutteringsfundament. Vi arbejder for at øge kendskabet mellem virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og kommuner fra det strategiske ledelsesniveau til det praktiske gennem samarbejder, netværk og vidensdeling. Det er i dialogen, at vi løser arbejdskraftudfordringen og iværksætter initiativer, som tiltrækker, udvikler og fastholder de talenter, der skaber værdi i vores virksomheder.

Som virksomhed erklærer vi, at vi vil bidrage til de fælles mål, og at vi løbende vil sætte barren endnu højere for vores samarbejde.

VIRKSOMHEDSPAGT

info@technologydenmark.dk

www.technologydenmark.dk

Virksomhedspagten er en fælles platform på tværs af aktører, der ønsker at arbejde aktivt med at skabe fremtidens IT-specialister. Du behøver ikke være partner i Technology Denmark for at bidrage. Vil du høre mere eller være en del af pagten, kan du skrive til adm. direktør, Mette Beck-Nielsen, på mbn@technologydenmark.dk. 

Klar til at skrive under?