En ny måde at rekruttere IT-specialister på

UDVIKLERUDDANNELSEN

OMKOSTNINGSEFFEKTIV REKRUTTERING AF JUNIOR UDVIKLERE

Udvikleruddannelsen er et intensivt jobrettet forløb, hvor deltagerne på kort tid vil tilegne sig færdigheder til at varetage et job som junior frontend udvikler. Uddannelsen udbydes i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, kommuner og med opbakning fra lokale virksomheder.

Konceptet for uddannelsen er udarbejdet af en række direktører og tekniske chefer fra vores partnervirksomheder og curriculum opdateres hele tiden, så vi sikrer tidssvarende undervisning i de nyeste og mest efterspurgte teknologier.

Målet med uddannelsen er at sikre fortsat vækst i vores partnervirksomheder ved at give dem en omkostningseffektiv rekrutteringskanal med mulighed for stor indflydelse på udformningen af kandidatens IT-kompetencer.   

Vi finder kandidaterne og hjælper dig med udvælgelsen af den eller de, der passer til din virksomhed og ressourcebehov på baggrund af en nøje screening. Vi uddanner kandidaterne til kompetente, produktive og værdiskabende IT-specialister gennem et kort og fokuseret specialiseringsforløb med undervisning i de nyeste teknologier, karrierevejledning og personlig udvikling efterfulgt af et længerevarende praktikforløb i din virksomhed.

VORES PARTNERVIRKSOMHEDER

FAKTA OM UDVIKLERUDDANNELSEN

 • SCREENING OG UDVÆLGELSE

  Vi finder kandidaterne og screener dem for tekniske færdigheder, personlige egenskaber og kognitive evner. Vi udvælger dem, der passer bedst i jeres virksomhed og ressourcebehov, hvorefter at I interviewer og udvælger den eller de kandidater, som I ser et ansættelses potentiale i.

 • SPECIALISERING

  De udvalgte kandidater gennemgår et skræddersyet  specialiseringsforløb, der består af 2 ugers forberedelse (hjemme), 14 ugers undervisning og 13 ugers praktik i en virksomhed.

 • UNDERVISNINGEN

  Specialiseringsforløbet eksekveres i et tæt samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, der leverer indhold og undervisning på tværs, samt de virksomheder, der har en eller flere kandidater i forløbet. Virksomhederne inddrages i specifikationen af kompetancebehovet, så forløbet matcher deres behov og kan, hvis ønsket, bidrage med gæsteforelæsninger og inspiration undervejs.

 • BENYTTEDE TEKNOLOGIER

  • HTML/HTML5

  • CSS3

  • JavaScript

  • Bootstrap

  • JQuery

  • MVC og lignende

  • Node JS

  • Angular JS

  Git & Github

 • PRAKTIKPLADSGARANTI

  Virksomhedskontakt er en central del af specialiseringsforløbet. Partnervirksomhederne forpligter sig til at oprette en praktikplads til deres udvalgte kandidat og stille en virksomhedsmentor til rådighed, der kan sikre et optimalt praktikophold.

SAMARBEJDSPARTNERE