IT LANDSHOLDET

Become a Challenger

IT-Landsholdet er kvindelige rollemodeller fra de videregående STEM-uddannelser, som med deres fællesskab, aktiviteter og individuelle historier skal vise vejen for andre piger. Rollemodellerne er udpeget til deltagelse af universiteter og erhvervsakademier. De ønsker at gøre en forskel for at tiltrække flere kvinder til at vælge en teknisk uddannelses- og karrierevej. 

IT-Landsholdet der består af kvindelige rollemodeller fra hele landet engageres i 4 store nationale events, der afvikles i samarbejde med store danske virksomheder og brancheorganisationer. Formålet er for at vise, hvad man kan med teknologi og løsningen til at skabe en bæredygtig fremtid.

Holdet supporteres af et mentorkorps af kvindelige IT-specialister, der bistår med faglig ekspertise og viden om, hvordan en karriere i branchen er. IT-Landsholdet vil med support fra mentorkorpset udvikle nye teknologiløsninger (cases) på hver af de fire store nationale events og vise at teknologi både er sjovt og noget for piger. 

Hvorfor er der brug for flere kvinder i STEM-fagene?

Technology Denmark mener, at en digital fremtid skal være bygget på dateetisk dannelse og inklusion, hvor fokus på teknologi og mennesker skal gå hånd i hånd. Vores partnere er optaget af at skabe en bæredygtig teknologisk fremtid, og målet dertil er en mangfoldig talentmasse, der kan imødekomme dette behov.

 

Jeg har tænkt på mange forskellige uddannelser, som fx jura og medicin, men endte med at vælge software. Jeg synes, det tekniske aspekt er interessant og jeg vil gerne fokusere på, hvordan vi kan udfordre fremtidens løsninger. Software er så fedt og åbent. Vi kan komme ind i alle brancher”

Amalie Sander Jensen, Software Engineering, Syddansk Universitet

 

8.600

Kvinder

17.000

Mænd

I 2019 var 34 pct. af alle STEM-studerende kvinder

IT landsholdet

Om IT-Landsholdet

Technology Denmark sætter i 2021-2023 fokus på flere kvinder i IT. Sammen med Teknologipagten og en række førende danske virksomheder, sætter vi diversitet og mangfoldighed på dagsordenen.

Rollemodellerne fra IT-Landsholdet viser vejen til IT-uddannelserne, og førende virksomheder åbner dørene til en branche, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

Der er plads til alle dygtige kvinder i tech. Med en storstilet digital kampagne og flere over the top nationale events går IT-Landsholdet sammen med førende virksomheder forrest og demonstrerer, at en digital- og teknisk uddannelse kan bane vejen for en spændende karriere.

Mål og budget

IT-Landsholdet er finansieret af Teknologipagten frem til udgangen af 2022 og bag IT-Landsholdet står både førende virksomheder sammen, brancheorganisationer og landets uddannelsesinstitutioner.

Mål frem til 2022:

➤ 4 nationale events

➤ National digital kampagne om diversitet i tech

➤ Aktivering af 400 gymnasieelever og studerende

➤ Partnerskaber på tværs af sektorer

IT landsholdet

Mød vores Rollemodeller

Mød IT-Landsholdet og hør mere om STEM-fagenes mange muligheder

Tag ansvar for fremtiden

Som virksomhed er du optaget af kompetenceforsyningen til IT- og techbranchen. Du ved, at diversitet er afgørende for skabelse af fremtidens teknologiske løsninger i et mangfoldigt samfund. Derfor kan du støtte vores kampagnearbejde enten som partner, arrangør eller anden bidragsyder.

Det er vigtigt at vi, når vi udvikler nye løsninger, ser tingene fra flere sider, derfor er diversitet vitalt for fremtidens teknologi.”

Marianne Andersen, CEO, High5Girls

Diversitet i gaming er vigtigt, fordi esport er kommet for at blive. Vi er nødt til at have mere diversitet, da 80% i aldersgruppen 6-15 år spiller minimum 3 gange om ugen.”

Sofus Bynge, Områdechef – Skole og Uddannelse, Esport Danmark

Mød vores partnere

Technology Denmark udvider talentpuljen til IT- og techbranchen. Vi tror på, at morgendagens teknologiske løsninger henvendt til kvinder og mænd også bør skabes af kvinder og mænd. Derfor arbejder vi for at flere piger vælger en STEM-uddannelse samt flere kvinder får en karriere indenfor STEM. Kun derved løser vi bedst fremtidens komplekse udfordringer for samfund, mennesker og klima.

Partnere & Sponsorer