Fordele som partner

Technology Denmark er både et strategisk partnerskab og en leverandør af konkrete aktiviteter, der gavner din virksomhed. Vi arbejder sammen med videns- og uddannelsesinstitutionerne om at øge puljen af IT-talenter, ligesom vi sørger for at din virksomhed får de bedste muligheder for at tiltrække, udvikle og fastholde talent.

Som partner i Technology Denmark er I med til at skabe flere IT-specialister samtidig med at I opnår en række konkrete fordele.

Udvikling & Fastholdelse

Technology Denmarks netværk for teknologiledere

Som partner i Technology Denmark bliver du en del af et eksklusivt selskab af beslutningstagere fra den danske teknologibranche. Vi er en stærk platform for vidensdeling, forretningsudvikling og nye relationer i branchen.Læs mere »

Konferencer

Technology Denmark afholder årligt 2 topkonferencer for vores partnere. Her får du inspiration inden for ledelse, innovation, teknologitrends og talent samtidig med at du udvider dit netværk og skaber nye relationer i branchen.Læs mere »

HR-netværk

I Technology Denmark afholder vi 4 årlige møder med fokus på HR. Her får du netværk, sparring og konkrete værktøjer til at udvikle jeres HR-indsats, så den matcher jeres udfordringer og krav til resultater.Læs mere »

Samarbejdsaftaler

Technology Denmark har indgået en række samarbejdsaftaler og rabatordninger. Det betyder at du kan opnå direkte besparelser på en række relevante ydelser og services. Alle vores aftaler bidrager til jeres arbejde med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere.Læs mere »

Tech Talk's

Som partner i Technology Denmark har din virksomhed mulighed for at holde oplæg og inspirere vores store community af studerende, IT-specialister og medarbejder fra vores øvrige partnere. Vi elsker oplæg med høj nørd-faktor!Læs mere »

Virksomhedspagt for talent

Certificering ”expanding the talentpool”

Som partner har du mulighed for at underskrive Technology Denmarks Virksomhedspagt. Ved underskrift får din virksomhed et certifikat, som kan benyttes til at synliggøre jeres engagement og investering i at tiltrække, udvikle og fastholde IT-talent.Læs mere »

Talenttiltrækning

Adgang til talentpulje

Som partner i Technology Denmark får du adgang til en eksklusiv pulje af Danmarks IT-talenter. I samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark afholder vi talentprogrammer og events, og matcher din virksomhed med talent.Læs mere »

TEch talent events

Med vores netværks- og rekrutteringsevents skaber vi en anderledes og værdiskabende oplevelse for både virksomheder og talenter. Vi tror på, at det personlige møde og fælles oplevelser skaber det bedste fundament for et muligt match.Læs mere »

Talentprogrammer

Technology Denmark har iværksat talentprogrammer målrettet IT-studerende på de videregående uddannelser. Programmerne skal bidrage til, at flere studerende rekrutteres, udvikles og fastholdes, så der er adgang til et stort og kvalificeret udbud af IT-arbejdskraft til gavn for dansk erhvervsliv.Læs mere »

Jobbank

Som partner i Technology Denmark får du adgang til vores jobbank, der giver mulighed for at dele jeres jobopslag gratis, hurtigt og nemt på vores hjemmeside og via udvalgte samarbejdspartnere.Læs mere »

Interressevaretagelse

Udviklingstiltag

Technology Denmark arbejder sammen med videns- og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark om at udvikle talentpuljen. Vi bidrager til indstillingsmaterialer ved ansøgninger om udbud af nye uddannelser indenfor STEM. Derudover støtter vi innovationsprojekter og fondsansøgninger med interessetilkendegivelser og fagligt indspark.

Læs mere »

KLAR TIL AT BLIVE PARTNER?