Et nyt HR-netværk i Odense skal styrke de fynske it-virksomheders evner til at rekruttere og fastholde gode medarbejdere

Hvordan kommer vi videre? Udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft blandt danske it- og tech-virksomheder er velkendt og til at tage og føle på. Mange af dette nyhedsbrevs læsere mærker helt konkret den aktuelle udfordring hver dag. De kan ikke følge med efterspørgslen på deres produkter, fordi der ikke er kvalificerede hoveder og hænder nok til at udvikle og producere.

Afgørende med rekruttering og fastholdelse

I Technology Denmark tror vi på, at vi kun løser situationen ved at lære af hinanden og ved at arbejde tæt sammen om det fælles mål: at få besat de tomme taburetter i virksomhederne. Hos House of Code har HR- og administrationschef Henrik Grove haft de samme overvejelser, og han har derfor taget initiativet til et nyt HR-netværk for de fynske it-virksomheder.

– Vi arbejder alle med de samme udfordringer. Vi vil stå stærkere ved at bruge hinanden som kolleger og sparringspartnere frem for at være konkurrenter, siger han.

Hvordan skaber man de gode arbejdsplads

Den fælles sparring og udveksling af ideer og erfaring kan være inden for områder som eksempelvis jura, løn, pension og andre mere generelle forhold. Det er alle områder, der er med til at definere den gode arbejdsplads, og som kan bringes i spil for at tiltrække og fastholde den gode kollega i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificerede it-kompetencer. Den dagsorden er Mette Beck-Nielsen fra Technology Denmark helt enig i.

– Vi arbejder på at skabe rammer for at finde, udvikle og fastholde de lysende talenter i Danmark, for de er derude. Det vil vi meget gerne samarbejde tættere med vores partnere om, og derfor er HR-netværket en rigtig god nyhed for alle talenterne og for virksomhederne, så det bakker vi naturligvis fuldt og helt op om, siger hun.

Det nye HR-netværk er forbeholdt medlemmerne af brancheorganisationen Technology Denmark.